Logo de Archaïden -- semi-transparant
♫ binnenkort / bientôt / soon ? ♫
C O N C E R T
+
"De architectuur van het niet-bouwen" Info!
X

« Langzaam maar zeker groeit ‘het besef’ dat we zorgvuldiger zullen moeten omspringen met onze ‘bronnen’. Dat we zuiniger moeten omgaan met water en energie is lang duidelijk. Maar wat met de andere bronnen? De materialen, en meer nog, de open ruimte. Op dit moment groeit het bewustzijn rond onze voetafdruk die mee bepaald wordt door waar en hoe we wonen. We wonen steeds kleiner en compacter. Of is het naïviteit om dit als bewustzijn te omschrijven, en is het enkel financieel gestuurd? Maar kunnen we het, idealistisch gezien, op de spits drijven? Is het mogelijk om niet-meer-te-bouwen? Dat we de open ruimte, zowel binnen als buiten de stad, vrijwaren van verharding? Als het kan zonder de architect op de brandstapel te zetten. Misschien maakt de architect er wel net iets moois van... »

Simon Vanreusel is laatstejaarsstudent architectuur

lezing door | exposé par | talk by
Simon Vanreusel
vr | ven | Fri 23 dec 2016 @ 20:00
@ Peter Benoitstraat 12, 8400 Oostende, BE
hoed | chapeau | hat
plaatsen beperkt | places limitées | limited places :
schrijf in | inscris-toi | sign up via info@archaiden.eu

en français ▼  |  in English ▼


··· Nederlands ···

Wij - jullie - mensen van vandaag zijn de archaïden van de toekomst.

De Archaïden onderzoeken lyrisch en melodisch het menselijk hier en nu, en situeren het in de bredere evolutie van de ruimtetijd. Man en vrouw, twee hoofden, vier handen, een gitaar of twee, een klavier, en nog wat speel- en slagwerk. Snijdend en misschien blootleggend, balsemend en misschien helend. Wees welkom en zijg neder...


··· français ···

Nous - vous - les humains d'aujourdh'ui sommes les archaïdes du futur.

De Archaïden explorent lyriquement et mélodiquement l'ici-et-maintenant humain, en le situant dans l'évolution plus large de l'espace-temps. Homme et femme, deux têtes, quatre mains, une ou deux gitares, un clavier voire quelques jeux de son et de percussion. Coupant et peut-être exposant, embaumant et peut-être guérissant. Soyez les bienvenus et reposez-vous...


··· English ···

We - you - the people of today are the archaids of the future.

De Archaïden explore lyrically and melodically the human here and now, and situate it in the broader evolution of spacetime. Man and woman, two heads, four hands, a guitar or two, a keyboard, and the occasional bell and whistle. Cutting and perhaps revealing, soothing and perhaps healing. Welcome, rest you down...

Logo de Archaïden -- eenvoudig, klein | simple, petit | simple, small

Contact: u e . nediahcra @ o f n i [{NL} gelieve spaties te verwijderen en de letters om te keren; dit is een anti-spam maatregel | {FR} veuillez supprimer les espaces et inverser l'ordre des lettres; ceci est une mesure anti-spam | {EN} please remove spaces and flip; this is a spam-prevention measure]

© 2016-2017 de Archaïden

Page background from here. Box background from here.
Logo background from here. Pigeon icon from here.
Used with permission -- and delight :)